ПОЧАТОК 2016/2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Лист МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016р. «Про структуру 2016-2017 навчального  року  та  навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» 

Лист МОН України №1/9-298 від 09.06.2016  "Про викладання навчального предмета "Мистецтво"

Лист МОН України від 29.06.2016 № 1/9-332 Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році 

Лист МОН України від 08.07.2016 №1/9-354 "Про запровадження в ЗНЗ духовно-просвітницьких проектів" 

Лист МОН України від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист МОН України від 19.07.2016 № 1/9-380 Про проведення веб-конференцій

Лист МОНУ від 20.07.2016 № 1/9-383 Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу 

Лист ІМ ЗО 25.07.2016 № 2.1/10-1828 "Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

Лист ІМЗО від 29.07.2016 № 2.1/10-1855“Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році” 

Наказ МОН України від 05.08.2016 №948 "Про затвердження змін до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист МОН України №1/9-437 від 17.08.2016 р. "Щодо методичних рекомендації про  викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222"(Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи)

 Дошкільна освіта

 Лист МОН  № 1/9-396 від 25.07.2016 р."Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах"

 Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

 Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Навчальні програми

Оновлені навчальні програми для 1-4 класів http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html

Програми для 5-11 класів http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Типові навчальні плани

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (Додатки до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 р. № 664)