2017-2018 навчальний рік

Наказ МОЗ України № 709 від 26.06.2017 року "Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98"

Наказ МОН України № 804 від 07.06.17 року "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист МОН України № 1/9-315 від 07.06.17 року "Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"

Методичні рекомендації

Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2017/2018 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. І. Г. Осад­чого, О. В. Матушевської . – Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017.

28- 31 серпня 2017 року Національна академія педагогічних наук Украіни проводить традиційні веб-конференції в режимі он лайн трансляції для вчителів з усіх навчальних предметів. Реєстрація на сайті http://www.augustconf.org/

Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"

Виховна робота

Матеріали по підготовці до Першого уроку (сайт РМО відповідальних за виховну роботу)

Лист МОН України №1/9-413 27.07.2017 "Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р." 

Освіта дітей з особливими освітніми потребами

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588 "Про внесенння змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.07.2017 №545  "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Наказ МОН України №1081 від 21.07.2017 "Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)"

Лист МОН України від 12.07.17 №1/9-385 "Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 н.р."

Лист МОН України від 03.07.17 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році"

Навчальні плани

Наказ МОН України від 11.07.2017 № 1015 «Про внесення змін до деяких наказів МОН»

Наказ МОН України № 995 від  11.07.2017 "Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (інтегрований курс "Історія України в контексті всесвітньої історії")

1-4 класи   Наказ Міністерства № 572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи" («зі змінами, внесеними наказом МОН від 11.07.2017 № 1015»)

5-9 класи   Наказ Міністерства № 409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" ( зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015)

10-11 класи  Наказ Міністерства № 834 від 27.08. 2010 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню" ( зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015)

Навчальні програми

1-4 класи

 1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи(ОНОВЛЕНО)

 2. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 - 4 класи (ОНОВЛЕНО)

 3. Українська мова (для шкіл з навчанням російською мовою). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

 5. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (ОНОВЛЕНО)

 6. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

 7. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3 - 4 класи (ОНОВЛЕНО)

 8. Основи Здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

 9. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

 10. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

 11. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

 12. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)

 13. Іноземні мови. Навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (ОНОВЛЕНО)

 14. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО) 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня у 2017/2018 навчальному році (2013-2016 рр.)"

5-9 класи

Оновлені навчальні програми для 5-9 класів (Затверджені наказом МОН України № 804 від 07 червня 2017 року)

БІОЛОГІЯ. Навчальна програма для 6-9-х класів ЗНЗ
ІНОЗЕМНІ МОВИ. Навчальна програма для 5-9-х класів
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Навчальна програма для 5-9-х класів ЗНЗ
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ
ПРИРОДОЗНАВСТВО. Програма для 5-го класу ЗНЗ
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. Навчальна програма для 5-9-х класів ЗНЗ
УКРАЇНСЬКА МОВА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ
ХІМІЯ. Програма для 7-9-х класів ЗНЗ
МИСТЕЦТВО. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ
ІНФОРМАТИКА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ
МАТЕМАТИКА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ
ГЕОГРАФІЯ. Програма для 6-9-х класів ЗНЗ
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ
ФIЗИКА. Навчальна програма для 7-9-х класів ЗНЗ

10-11 класи

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (чинні з 2016/2017 н.р.)

Проекти навчальних програм для учнів 10-11 класів ЗНЗ для громадського обговорення  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/gromadske-obgovorennya-program-10-11x-klasiv.html

ДНЗ

 

Лист МОН «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах» від 13.06.2017 № 1/9-322