Закони України

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту" 

Закон України "Про професійно-технічну освіту" 

Закон України "Про засади державної мовної політики" 

Закон України "Про відпустки" 

Закон України "Про охорону праці"

Кодекс законів про працю України

Державна програма "Вчитель"

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Закон України "Про професійний розвиток працівників"

Закон України "Про захист персональних даних"

Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про попередження насильства в сім'ї»;

Закон України «Про правила етичної поведінки»;

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Постанова КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  №28 від 22.01.2014);

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Про затвердження Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини»;

Конвенції

Конвенція про права дитини

Конвенція Міжнародної організації праці «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці»;

Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства;